Disclaimer en privacyverklaring

Algemeen:

Ik ben geen professioneel adviseur en accepteer dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door het gebruiken van informatie of navolgen van informatie op deze site. De informatie op deze site is louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Ik kan en mag geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mail- of (social) media contact is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om effecten of financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende financiële instrumenten moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie. De opstelling van teksten doet Relax&Succes niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Relax&Succes of ikzelf zijn niet aansprakelijk voor de juistheid / volledigheid van de teksten en economische informatie, wisselkoersen of algemene (markt)gegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling. Check altijd de website van een eventueel vermelde aanbieder voor de meest actuele informatie.

1) Waarborgen Privacy

Het waarborgen van de privacy van bezoekers van Relaxensucces.nl is een belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

2) Toestemming

Door de informatie en de diensten op Relaxensucces.nl te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen & reacties op posts

Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van  Relax&Succes en specifiek Relaxensucces.nl, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is mister@relaxensucces.nl.

Reacties kunnen ten alle tijden zonder verdere aankondiging en uitleg niet geplaatst, gemodereerd of verwijderd worden door Relax&Succes. Zulks uitsluitend ter beoordeling van Relax&Succes. Hierover is geen correspondentie mogelijk. Indien u een reactie plaatst bent u hiermee akkoord.

4) Monitoren gedrag bezoeker

Relaxensucces.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s.

Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Relax&Succes verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  1. Voor- en/of achternaam
  2. Geslacht
  3. E-mailadres
  4. IP-adres
  5. Locatiegegevens
  6. Gegevens over jouw activiteiten op onze website
  7. Internetbrowser en apparaat

Type1, 3 en 4 worden bewaard als je reageert op een post. 3 wordt bewaard als je je inschrijft voor het ontvangen van een email zodra er een nieuwe post verschijnt. De andere punten worden anoniem geregistreerd door Google Analytics ten behoeve van analyse van websitestatistieken en door affiliate partijen zoals bol.com om transacties te kunnen toewijzen als afkomstig via deze site.

5) Gebruik van cookies

Relaxensucces.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.

6) Cookies uitschakelen

U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

7) Cookies van derde partijen

Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, Daisycon of PayPro, op onze website adverteren of dat wij gebruik maken van een andere dienst.

8) Onze adverteerders

Op Relaxensucces.nl adverteren meerdere partijen. Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.

Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe effectief de campagnes van deze partijen zijn. Relaxensucces.nl heeft noch invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders gebruiken.

Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partije

9) Privacy policy van adverteerders/derde partijen

Deze site kan een vergoeding krijgen wanneer je via een link op deze site overgaat tot aanschaf van of gebruik gaat maken van sommige producten of diensten genoemd op deze site. Dit kost jou niets extra en is een volledig optionele en naar mijn mening mooie manier om dit blog te steunen. Dit zijn producten of diensten waar ik volledig achter sta en die ik over het algemeen zelf gebruik of gebruikt heb. Ik ben hier zeer kritisch in.

10) Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Relax&Succes bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens: Je e-mailadres worden bewaard zolang je bent ingeschreven voor de dienst van het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Je naam en e-mailadres worden bewaard zolang je reactie op de website onder een post blijft staan.

11) Delen van persoonsgegevens met derden

Relax&Succes deelt je naam en e-mailadres met Mailchimp indien je je ingeschreven hebt voor het ontvangen van een email bij het verschijnen van een nieuwe post. Via hen ontvang je namelijk de e-mail zodra er een nieuwe post geplaatst is. Hun privacybeleid vind je hier.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spamdetectie service geleid worden.

Verder delen we geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven. 

12) Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relax&Succes en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om het e-mailadres dat we eventueel van jou in ons bezit hebben naar je toe te sturen. Je bewaarde naam in een reactie onder een post kun je inzien in de desbetreffende reactie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mister@relaxensucces.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Relax&Succes wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons