Eigen bijdrage pensioen: dit zijn de opties

eigen bijdrage pensioen

Heb je geen (goede) pensioenregeling bij je werkgever of weet je niet precies hoe je pensioen er later uit ziet? Dan is het extra belangrijk dat je je verdiept in de mogelijkheden om je eigen bijdrage pensioen goed te regelen. De eigen bijdrage pensioen kan enerzijds bestaan uit een bedrag dat je direct vanuit je brutosalaris stort in een pensioenpot. Andere optie is het regelen van een aanvullend pensioen via speciale pensioenproducten.

Je pensioen aanvullen vraagt dus om een persoonlijke aanpak afhankelijk van je specifieke situatie en wensen. In dit artikel ga ik in op de verschillende opties om je eigen bijdrage pensioen te regelen, de voor- & nadelen en zaken om rekening mee te houden. Belangrijk blijft in alle gevallen om je goed te laten adviseren door een financieel adviseur. Zo voorkom je later onaangename verrassingen.

Hoe goed is mijn eigen bijdrage pensioen geregeld?

Zoals ik in een eerder blog schreef zie ik het pensioen als een belangrijke manier om je inspanningen te verzilveren. Voordat we dieper in aanvullende pensioenproducten als lijfrenteverzekering en banksparen duiken, is het belangrijk om (beknopt) te weten hoe ons pensioen werkt.

In Nederland zijn er drie manieren waarop je pensioen kan realiseren. Ten eerste krijgt iedere Nederlander voor ieder jaar dat hij/zij in Nederland woont AOW. Daarnaast is het mogelijk dat je werkgever pensioen voor jouw opbouwt, het ‘cadeautje’ van je baas. Ten slotte is het mogelijk om aanvullend pensioen op te bouwen, het ‘cadeautje aan jezelf’.

Eigen pensioen opbouwen kan enerzijds door een deel van je salaris niet te laten uitkeren (bruto salaris), maar direct te storten in een pensioenpot. Anderzijds is eigen pensioen opbouwen mogelijk door aanvullende pensioenproducten af te sluiten als ‘cadeautje aan jezelf’.

Opbouw pensioen kan dus zowel vanuit je bruto salaris als vanuit je netto salaris. Opbouw pensioen vanuit je bruto salaris heeft als voordeel dat je geen directe inkomstenbelasting hoeft te betalen. Nadeel is dat dit geld pas beschikbaar komt na je pensioenleeftijd.

Wat is pensioengat?

Een term die je in deze context ook veel hoort is pensioengat. Pensioengat is het negatieve verschil tussen het netto bedrag dat je daadwerkelijk ontvangt op je pensioenleeftijd en het bedrag dat je idealiter nodig hebt of had willen hebben.

Bij een pensioengat draait dus alles om je inkomsten en uitgaven op dit moment én op het moment dat je met pensioen gaat. Een veel gemaakte fout is dat mensen met een goed salaris ook automatisch een goed pensioen hebben. Dat is namelijk zeker niet zo! Het in kaart brengen van jouw specifieke situatie, zowel nu als tijdens je pensioen, is daarom altijd noodzakelijk. Een financieel adviseur kan je helpen bij de mogelijkheden voor aanvullend pensioen.

Een pensioengat kan op diverse momenten in je leven ontstaan. Enkele voorbeelden (maar er zijn veel meer momenten!) van typische momenten waarop een pensioengat kan ontstaan zijn een scheiding, het krijgen van kinderen, een hoger salaris en starten bij een nieuwe baan.

Gelukkig zijn er vele manieren om een pensioengat te voorkomen of op te lossen. Zo kun je zoals eerder besproken je eigen premie inleg vanuit je bruto pensioen verhogen indien dit mogelijk is binnen je jaarruimte. Jaarruimte is het bedrag dat je mag gebruiken om belastingvriendelijk aanvullend pensioen op te bouwen. Meer over de jaarruimte in dit blog. Een andere manier om een pensioengat te voorkomen is aanvullend pensioen regelen in de vorm van lijfrenteverzekering en banksparen.

Het verschil tussen lijfrenteverzekering & banksparen

Lijfrenteverzekering en banksparen vallen in de categorie ‘cadeautje aan jezelf’ en betaal je vanuit je netto ontvangen salaris. Je ontvangt dus salaris van je baas, dat je vervolgens (automatisch) inlegt in een aanvullend pensioen product zoals lijfrenteverzekering of banksparen.

Belangrijk om te weten is dat er bij beide producten sprake is van een opbouwfase en een uitkeringsfase. In de opbouwfase betaal je premie, in de uitkeringsfase ontvang je geld. Hoe dit precies werkt, ga ik je nu vertellen.

Laten we beginnen met de lijfrenteverzekering. Een lijfrenteverzekering is een verzekeringsvorm binnen de eigen bijdrage pensioen. Maandelijks of jaarlijks leg je een bedrag in (= opbouwfase), en na je pensioenleeftijd laat je het bedrag uitkeren (= uitkeringsfase).

Deze uitkering staat los van de opbouwfase: je kan aanvullend pensioen dus opbouwen via een verzekeraar, en laten uitkeren door een andere verzekering of bank. De uitkering kan bovendien een vooraf bepaald bedrag zijn, maar ook een variabel bedrag. Wanneer je namelijk besluit om uw verzekeringspremie te laten beleggen, kan de periodieke uitkering bij het pensioen hoger of lager uitvallen.

De bovenstaande uitleg is nog redelijk simpel. Te simpel, want de lijfrenteverzekering is een gecompliceerd product. Zo is deze bijvoorbeeld gekoppeld aan het leven van degene die de verzekering afsluit. Overlijdt diegene tijdens de opbouwfase? Dan komt het geld toe aan de verzekeraar, tenzij er een aparte overlijdensrisicoverzekering is opgenomen in de lijfrenteverzekering. In dat laatste geval wordt er een vooraf afgesproken bedrag uitgekeerd aan de nabestaanden – meestal een bepaald percentage van de opgebouwde waarde. Advies inwinnen bij een adviseur is daarom ook zeker aan te raden.

Overlijdt de verzekerde na diens pensioenleeftijd, dus tijdens de uitkeringsfase? Dan ontvangen de nabestaanden niets en is het opgebouwde bedrag voor de verzekeraar. Dit klinkt nogal hard en dat is het ook. Hiertegenover staat wel dat de uitkering van een lijfrenteverzekering levenslang is: als je dus een stuk langer leeft dan verwacht, dan ontvang je de uitkering zolang je leeft. Ook wanneer de totale uitkering hoger uitvalt dan de premies die tijdens de opbouwfase zijn ingelegd. Dit is het risico dat de verzekeraar neemt.

Zelf heb ik mijn pensioen lopen bij Brand New Day. Waarom? Ze helpen mij persoonlijk en bieden diverse producten aan die perfect bij mijn situatie passen!

Mr. Relax&Succes

Banksparen
Een andere optie is banksparen. Wie aanvullend pensioen opbouwt bij een bank, doet aan banksparen. De essentie van banksparen is wat makkelijker te begrijpen dan een lijfrente. Je stort de jaarruimte – de hoeveelheid aanvullend pensioen die je mag opbouwen – belastingvrij op een speciale spaar- of beleggingsrekening. Na je pensioenleeftijd laat je dit bedrag uitkeren in door jouw gekozen termijnen. Zo’n aanvullend pensioen bij een bank (of beleggingsinstelling) wordt ook weleens een bancaire lijfrente genoemd.

De voorwaarden van een bankspaarproduct zijn iets simpeler dan die van een lijfrenteverzekering. Zo komt de opgebouwde waarde bij overlijden altijd volledig toe aan de nabestaanden, óók tijdens de uitkeringsfase. Dit is een groot verschil met de lijfrenteverzekering, waarbij de waarde na overlijden tijdens de uitkeringsfase volledig toekomt aan de verzekeraar. Ook voor banksparen geldt trouwens dat de opbouwfase losstaat van de uitkeringsfase. Je kan een lijfrente dus prima opbouwen bij de ene bank of beleggingsinstelling, en laten uitkeren bij de andere. Die uitkering duurt altijd minimaal 5 jaar en maximaal 30 jaar. Dit is een belangrijk verschil ten opzichte van de lijfrenteverzekering, waarbij de uitkering levenslang duurt: tot het overlijden van de verzekerde, dus.

Banksparen staat los van (lage) spaarrentes.
Wie de term banksparen hoort, denkt in eerste instantie aan sparen bij een bank. Dat is inderdaad erg ongelukkig gekozen. Als je aan banksparen doet, bent je namelijk allerminst gebonden aan de extreem lage spaarrentes die je ontvangt op je spaarrekening. Ja, er zijn ook bankspaarrekeningen waarmee u kunt sparen tegen een variabel of vast rentepercentage. Maar net zo goed zijn er bankspaarrekeningen waarbij de inleg 100% belegd wordt. Let op, banksparen voor je pensioen en een lopende spaarrekening zijn dus twee verschillende zaken.

Welke afweging moet je maken voor je eigen bijdrage pensioen?

Bankspaarproducten zijn voor de pensioenleek iets simpelere producten. Geen gedoe over het wel of niet uitkeren na de pensioendatum, geen extra kosten voor langlevenrisico en banken hebben niets te maken met je sterfteverwachting. Overlijdt de rekeninghouder tijdens de opbouwfase óf tijdens de uitkering, dan hebben de nabestaanden recht op het hele bedrag. Dit kan bij lijfrenteverzekeringen ook – en soms ontvangen de nabestaanden zelfs méér dan de opgebouwde waarde – maar wel alleen vóór de pensioenleeftijd. Overlijdt de verzekerde na de pensioenleeftijd? Dan komt de opgebouwde waarde toe aan de verzekeraar.

Daartegenover staat wel dat een de uitkeringsfase bij een lijfrenteverzekering levenslang duurt. Al je lang leeft, heb je dus al die tijd de zekerheid van een aanvullende pensioenuitkering. Dit geldt niet voor bankspaarrekeningen, maar die hebben weer als voordeel dat de uitkering voortgezet wordt op naam van de nabestaanden bij overlijden.

Zo zitten er aan zowel de lijfrenteverzekering als aan de bankspaarrekening specifieke voor- en nadelen vast. Kortom, een goede (risico)afweging en inwinnen van financieel advies is zeker geen overbodige luxe.

Wanneer begin je met pensioenopbouw?

Zo vroeg mogelijk beginnen met pensioenopbouw levert het beste rendement op. Je pensioen aanvullen is noodzakelijk voor vrijwel iedereen en daarom is het belangrijk er al bij je eerste baan mee te beginnen. Er is geen specifieke leeftijd waarop je ermee zou moeten beginnen, als je het maar doet! Zo voorkom je namelijk een pensioengat. Verdiepen in het onderwerp pensioen is altijd eerste stap. Actief hierover in gesprek gaan met je (nieuwe) werkgever is ook altijd aan te raden. Net als het plannen van een gesprek met een financieel adviseur.

Meer weten over pensioenen?

Pensioen is één van de belangrijkste manieren om je inspanningen te verzilveren. Daarnaast is onderhandelen voor meer salaris ook altijd slim. Dit extra salaris kun je (deels) investeren in aanvullend pensioen.

Hoe werkt je pensioen nou precies en wat zijn de nieuwe regels van het pensioenstelsel? Dat lees je hier.

Zelf heb ik mijn eigen bijdrage pensioen geregeld via Brand New Day Deze partij helpt mij met persoonlijk advies.

Belangrijk om te weten als disclaimer: ik ben geen professioneel (financieel) adviseur en de artikelen op deze website zijn geen (financieel) advies. Iedere situatie is anders. De content op dit blog heeft een informatief karakter. Je bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk je eigen handelen en aan de content op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *