Zo werkt pensioen: het P-woord als meest onderschatte verzilveringstactiek

zo werkt pensioen

Beleggen, investeren, huizen verhuren, werken voor een baas en een eigen onderneming starten. Allemaal manieren waarmee je geld kan verdienen om jouw inspanningen te verzilveren en een relaxer leven hebben. Toch ontbreekt er in dit rijtje één cruciale verzilveringstactiek; het P-woord. Je pensioen inderdaad. Oftewel, je passieve inkomen van morgen. Zo werkt pensioen: ten eerste ontvang je AOW van de overheid, ten tweede bouw je (gedeeltelijk) pensioen op via je werkgever en ten slotte kan je zelf pensioen opbouwen met aanvullende producten.

Wacht! Klik niet meteen weg, want dit blog kan jouw leven voorgoed veranderen. Mocht je niet het hele artikel willen lezen, helemaal onderaan dit artikel heb ik een vragenlijst gemaakt waarmee je jouw situatie beter in kaart kunt krijgen inclusief een aantal hulpvragen voor je adviseur.

A life changing moment mindset; zo werkt pensioen

Ook ik had vroeger namelijk niets met pensioen. Net als iedereen wist ik dat het belangrijk is en dat er steeds minder zekerheid is. En net als iedereen stak ook ik mijn kop in het zand, geloofde ik het allemaal wel en ging weer lekker verder met mijn leven. Ik zou er vast en zeker nog eens naar kijken, maar niet nu.

Voordat ik verder ga en mijn oplossing beschrijf, is het belangrijk dat we kort stilstaan bij de huidige heersende definitie van pensioen:

Traditionele definitie van pensioen: Iemand ontvangt pensioen als gevolg van ouderdom, overlijden van een partner of arbeidsongeschiktheid. Pensioen is daarmee de verzamelnaam voor een uitkering die als vervanging dient voor het eerder verkregen inkomen. Een pensioenuitkering wordt in de meeste gevallen maandelijks uitgekeerd

Zelf heb ik een achtergrond in psychologie en ben ik aanhanger van de gedragspsychologie. Het was tijdens het lezen van een boek over dit onderwerp, dat ik mezelf de vraag stelde: waarom weet iedereen eigenlijk dat pensioen zo belangrijk is en waarom doet vrijwel niemand er iets mee? Dat is best gek toch?!

Al vrij snel kwam ik tot de conclusie die mijn leven echt anders heeft gemaakt. Wie goed kijkt naar de definitie van pensioen zoals hierboven beschreven, ziet dat vrijwel iedereen pensioen bekijkt als een uitkering op een specifiek moment in de toekomst. En laten we nu net uit heel veel onderzoeken weten dat mensen genot in het heden verkiezen voor een betere beloning in de toekomst.

Precies daarom besteden we er geen tijd aan, steken we ons kop in het zand en beloven we onszelf dat we het in de toekomst echt gaan oppakken. We zijn toch zeker niet gek!? Ondertussen verstrijken de jaren en doet 90% helemaal niets.

Mijn oplossing voor dit probleem is vrij simpel. Zo werkt pensioen voor mij. Een aanpassing van de traditionele definitie van pensioen;

Mijn definitie van pensioen: Pensioen is een gevoel van vrijheid en vorm van toekomstig passief inkomen. Je gewenste levensstijl leven, doen en laten waar je zin in hebt en voldoende inkomen hebben om deze levensstijl mogelijk te maken. Pensioen is daarom één van de vele tactieken die je helpen bij het verzilveren van je inspanningen.

Pensioen, een fanatische verzilveringstactiek!

Daarom is je pensioen zo’n cruciaal onderdeel van je financiële strategie. Hiermee genereer je dus op latere leeftijd een passief inkomen. Zo werkt pensioen dus voor mij.

Het is dus belangrijk om je te verdiepen in deze manier van toekomstig passief inkomen. Helaas is de informatie die je online kan vinden ontzettend ingewikkeld, langdradig, onduidelijk en vol met moeilijke woorden!

Daarom ga ik hieronder beknopt en simpel de belangrijkste zaken beschrijven rondom pensioen en waarom dit een uitstekende manier is om je inspanningen te verzilveren. Ik begin kort met de basis, een uitleg van de belangrijkste termen en welke acties je zelf kan ondernemen zodat ook jij morgen een goed passief inkomen hebt.

Er is de afgelopen jaren ontzettend veel te doen geweest (en nog steeds overigens) rondom pensioenen. Ondanks alles is de basis echter niet super ingewikkeld. In het kort zijn er drie onderdelen waaruit jouw pensioen kan zijn opgebouwd, uiteraard is een combinatie van één of meerdere onderdelen ook mogelijk:

  1. AOW – gratis geld
  2. Pensioen via werkgever – cadeautje van je baas
  3. Zelf pensioen opbouwen – cadeautje aan jezelf

AOW; gratis geld

AOW is in principe gratis geld. Voor ieder jaar dat jij in Nederland woont, krijg jij vanaf je AOW-leeftijd (momenteel 68 jaar) een vast bedrag per maand van de overheid op je rekening. Dit gratis geld krijgt iedereen, met uitzondering van de jaren waarop je niet in Nederland hebt gewoond.

Reken je echter niet rijk, want dit gratis geld is slechts een minimaal bedrag waarmee je kan voorzien in je eerste levensbehoeftes, maar vaak ook niet veel meer dan dat. Kortom, er is dus meer nodig.

Pensioen via werkgever; cadeautje van je baas

De meeste werkgevers in Nederland bieden een pensioenregeling aan. Met dit aanvullend pensioen werkgever helpen ze jou dus eigenlijk met het realiseren van een extra inkomstenstroom. Dit werkt als volgt; iedere maand krijg je een klein deel van je inkomen niet uitgekeerd op jouw rekening, maar in plaats daarvan stort je werkgever dit bedrag op een rekening bij een pensioenfonds. Dit bedrag wat werkgevers storten heet ‘pensioenpremie werkgever’.

Dit doen ze ook voor alle andere medewerkers, net als heel veel andere bedrijven, en met al dit geld gaan pensioenfondsen naar de beurs om uiteindelijk winst te maken en jou later meer te kunnen uitbetalen.

Zoals bij zoveel dingen in het leven; sommige bedrijven storten veel geld op de rekening van pensioenfondsen, anderen een stuk minder. Ook zijn er bedrijven die helemaal geen geld storten voor jou. Dit zijn bedrijven die geen pensioenregeling hebben.

Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid; zowel jij als je werkgever storten een deel van je salaris op de rekening van pensioenfondsen. Het deel dat je zelf stort heet ‘eigen bijdrage pensioenpremie’.

Ten slotte bieden werkgevers soms nog een nabestaande pensioen. De naam zegt het al; je (fiscale) partner krijgt een (deel) uitkering van het door jou opgebouwde pensioen mocht jij overlijden.

Ben je in loondienst, dan is het sowieso goed om eens op je loonstrook en contract te kijken in welke groep jij valt. Val je in de groep zonder pensioenregeling, dan weet je voor 98% zeker dat je actie moet ondernemen.

Heb je wel een pensioenregeling? Denk dan niet dat je klaar bent, want wellicht is het noodzakelijk om nog zelf wat te regelen. Meer hierover bij het volgende punt.

Zelf pensioen opbouwen; cadeautje aan jezelf

Het derde en laatste onderdeel is zelf pensioen opbouwen, oftewel jezelf een cadeautje geven. Hiervoor zijn veel mogelijkheden, zoals specifieke aanvullende producten bij een verzekeraar (lijfrenteverzekering), via een bank (banksparen) en zelf extra beleggen (dan wel via je werkgeverspensioen dan wel via een persoonlijke beleggingsrekening).

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden wanneer je zelf pensioen gaat opbouwen is de jaarruimte. Deze term kom je overal tegen en is eigenlijk vrij simpel. Het zit zo.

De overheid heeft namelijk regels opgesteld waarin wordt aangegeven wat je persoonlijke maximale inleg voor je pensioen mag zijn. Nu klinkt dat misschien erg tegenstrijdig (je zou toch verwachten dat ze extra inleggen ontzettend aanmoedigen?!).

Om een ingewikkeld verhaal simpel te maken; het heeft te maken met belastingen en je doelen. Extra inleg met als doel je pensioen aanvullen, is namelijk vrijgesteld van belasting. Over alle andere manieren van sparen/beleggen met een ander doel dan pensioen, betaal je namelijk wel belasting.

Vandaar dat de overheid een bepaald maximum heeft ingesteld (gebaseerd op je huidige inkomen en je al opgebouwd pensioen-potje in de afgelopen jaren) wat je jaarlijks extra mag inleggen. Dit maximumbedrag heet jaarruimte.

Een daaraan gerelateerde term die je wellicht ook op documenten ziet terugkomen, is Factor A (zie ook de checklist helemaal onderaan deze pagina). Deze factor is eigenlijk niets meer of minder dan een getal dat beschrijft hoeveel je pensioen-potje het afgelopen jaar is gegroeid en dit getal is nodig om de jaarruimte te berekenen.

Een hoger salaris zou een mooi moment kunnen zijn om een deel van dit bedrag opzij te zetten en te investeren in je pensioen. Wil je weten of dit voor jou mogelijk is, bekijk dan de checklist onderaan deze pagina.

Maximaal pensioengevend salaris, franchise en pensioengrondslag

To zover redelijk te volgen lijkt me. In het geval dat je pensioen opbouwt via je werkgever, zijn er een drietal termen die uitleg behoeven omdat ze heel ingewikkeld klinken, je ze in veel documentatie rondom pensioenen vaak terug ziet komen en erg met elkaar verbonden zijn:

Maximaal pensioengevend salaris: opnieuw een regel van de overheid. Het maximaal pensioengevend salaris is het maximaal bedrag waarover je in een bepaald jaar pensioen kan opbouwen. Voor 2020 is dit een bedrag van 107.593 euro. Al je inkomen boven dit bedrag (mocht je dat hebben ;)), mag niet mee worden genomen in je pensioen voorziening.

AOW franchise: zoals je eerder hebt gelezen, krijgt iedere Nederlander AOW. Om die reden wordt er een bepaald bedrag van je totale inkomen afgetrokken waarover je geen pensioen opbouwt, omdat je ook AOW krijgt. Dit bedrag wat ze van je totale inkomen aftrekken, heet AOW franchise. Dit bedrag wisselt ieder jaar.

Pensioengrondslag: ten slotte is er nog de pensioengrondslag. Dat is je totale jaarinkomen incl. vakantiegeld minus de AOW franchise. Werkgevers geven in contracten vaak een % van je pensioengrondslag aan als getal voor pensioenopbouw.

Een rekenvoorbeeld om het duidelijk te maken: Klaas heeft een jaarsalaris van 30.000 euro, daarmee zit hij onder het maximaal pensioengevend salaris van 107.593 euro. De AOW franchise in een specifiek jaar was 13.878. Zijn pensioengrondslag is dus 16.122 (= 30.000 – 13.878). Klaas bouwt bij zijn werkgever 1,5% van zijn pensioengrondslag op. Zijn pensioenopbouw in dit specifieke jaar was daarmee 141 euro (=16.122 * 1.5%).

Nieuwe regelgeving; zo werkt pensioen in de nieuwe wereld

Zijn we er dan? Bijna! Wie de afgelopen tijd het nieuws heeft gevolgd, weet wellicht dat er veel te doen is over het huidige pensioenstelsel. Er ligt nu een nieuw voorstel. Zonder alle details te bespreken, komt het in de kern neer op het volgende (let op, de praktijk is iets ingewikkelder, maar voor nu volstaat een kort-door-de-bocht samenvatting).

De kern van het nieuwe pensioen; het is persoonlijker. Veel pensioenfondsen ‘gooien’ op dit moment namelijk al het geld op één hoop en betalen alle gepensioneerden ook vanuit deze ene berg. Dit is een situatie die prima werkt als iedereen vrijwel zijn hele leven bij dezelfde werkgever blijft (en dus ook bij hetzelfde pensioenfonds), maar veel minder goed werkt in een situatie waarin mensen regelmatig wisselen van baan (en dus ook overstappen naar een nieuw pensioenfonds).

Bij de overstap naar een nieuwe baan en pensioenfonds, stopt de opbouw bij je vorige pensioenfonds. Het geld is niet weg, maar staat als het ware ‘geparkeerd’ en groeit niet verder door. Wanneer iemand meerdere ‘geparkeerde potjes’ heeft, is de kans vrij groot dat als je al deze potjes bij elkaar optelt, je simpelweg geld tekort komt.

Gevolg van deze manier van pensioenopbouw is dat het draait om verwachtingen in de toekomst en de vraag; kunnen we iedereen uitbetalen over X jaar? Zoals gezegd; veel pensioenfondsen werken vanuit één pot met geld, zowel tijdens de inlegfase als tijdens de uitbetalingsfase (je pensioen).

Deze aanpak is in het nieuwe pensioenvoorstel dus verleden tijd. Daar draait het namelijk niet om verwachtingen in de toekomst en één centrale pot, maar om de persoonlijke inleg. Iedereen heeft in het nieuwe stelsel een eigen potje, waardoor het beter aansluit bij de huidige arbeidsmarkt waarin je meerdere banen hebt gedurende je loopbaan.

Gevolg van deze nieuwe aanpak is wel dat je pensioen afhankelijker is van marktomstandigheden; in goede tijden meer uitbetalen, in mindere tijden precies het omgekeerde. Om dit tegen te gaan, zal er een noodbuffer zijn als extra garantie. Toch weer een klein beetje ingewikkeld dus, maar zo werkt pensioen nu eenmaal.

Zo werkt pensioen: twee banen en de gevolgen voor mijn pensioen

Heb je twee banen, dan kan dit (negatieve) gevolgen hebben voor je pensioen. Zo kan het zijn dat het minder gunstig is om meerdere pensioenpotjes te hebben dan dat je dit via één werkgever zou opbouwen. Dit kan te maken hebben met de verschillende regelingen per werkgever. Via mijnpensioenoverzicht.nl kan je nagaan bij welke pensioenfondsen je pensioen opbouwt. Ook kan je dit via je werkgevers opvragen. Persoonlijk advies in deze situatie door een financieel adviseur is aan te raden. Daarnaast is het slim om, indien je twee of meer werkgevers hebt, goed naar je loonheffingskorting te kijken.

Is mijn ‘inkomen van morgen’ nu goed of slecht?

Ok, dus zo werkt pensioen. Hoe dan ook, iedere situatie is anders en vraagt om een specifieke aanpak. Verdiep je zelf in de mogelijkheden en laat je altijd goed adviseren door een professioneel adviseur voordat je één van bovenstaande opties gaat uitvoeren. Maar als jij nu met pensioen wilt en je inspanningen wilt verzilveren, dan is er eigenlijk maar één oplossing; aan de slag met je salaris van morgen!

De vraag; is mijn pensioen nu goed of slecht? is namelijk niet eenduidig te beantwoorden. Een cruciale rol in dit verhaal zijn namelijk je (toekomstige) uitgaven. Iemand die nauwelijks vaste lasten en aanvullende uitgaven heeft, zal logischerwijs ook veel minder pensioen nodig hebben. Kortom, iedere situatie is anders. Maar niets doen wil ook zeggen geen passief inkomen morgen. Dat wil niemand toch!?

Wil je alles nog eens rustig bekijken in een korte video? In de onderstaande video, gemaakt door Universiteit van Nederland, worden in 3 minuten de belangrijkste principes van het pensioen nog eens uitgelegd.

Checklist zo werkt pensioen:

  1. Ben je in loondienst? Check dan op je contract / loonstrook / bij HR of je pensioen krijgt van je werkgever en wat de verhouding eigen inleg versus werkgeversinleg is.
  2. Bereken op www.banksparen.nl je jaarruimte voor het eventueel zelf opbouwen van pensioen (het cadeautje aan jezelf). Hiervoor je je bruto jaarloon nodig (te vinden op je contract/loonstrook/jaarafschrift) en factor A (te vinden op je Uniform Pensioen overzicht).
  3. Makkelijke stelregel; heb je vrije jaarruimte? Dan weet je vrijwel zeker dat je actie moet ondernemen.
  4. Samenwonen of net een huis gekocht? Maak onderling goede financiële afspraken en kom niet voor verrassingen te staan!
  5. Ga met deze gegevens daarom altijd een gesprek aan met een adviseur! Hij/zij kan je snel helpen met de juiste aanpak. Je wilt toch geen passief inkomen mislopen?!

Financiële influencers, de FIRE-beweging en HOT. Allemaal termen die je veel hoort in de media. In dit artikel lees je er alles over.

Zo werkt pensioen dus. En jij? Wil jij vanaf morgen ook met pensioen? Verdiep je daarom nu in je pensioen, wat er in jouw specifieke geval voor nodig is en welke zaken je moet regelen! Zelf heb ik mijn pensioen overigens bij BrandNewDay.

Kijk daarom ook eens op mijn overzichtspagina met alle artikelen voor een relaxer en succesvoller leven waarin jij je inspanningen kan verzilveren!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *